Privacy-Copyright-58d10742a7c051.jpg

Politica de confidenţialitate şi drepturile de autor

 

Politica de confidenţialitate şi cookie-uri
Metodele utilizate pentru a administra pagina web www.natuzzi.com sunt descrise pe această pagină, cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă pagina web. Aceste informații sunt furnizate în conformitate cu art. 13 din Decretul legislativ nr. 196/03 (denumit în continuare Legea privind Confidențialitatea) pentru utilizatorii serviciilor paginii web, furnizate prin intermediul internetului. Informațiile nu se aplică în cazul altor pagini web consultate prin intermediul link-urilor noastre, pentru care Natuzzi S.p.A. nu este răspunzătoare în nici un fel. Informaţiile se bazează, de asemenea, pe Recomandarea nr. 2/2001, pe care autoritățile europene pentru protecția datelor cu caracter personal, combinate în grupul creat în baza art. 29 din Directiva nr. 95/46/CE, au adoptat-o la 17 mai 2001 pentru a identifica cerințele minime pentru colectarea de date cu caracter personal on-line: metodele, timpii și natura informațiilor pe care operatorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când vizitează pagina web.

Controlorul de Date
Controlorul de Date al datelor prelucrate, atunci când pagina noastră web este consultată este Natuzzi S.p.A., cu sediul în Strada Iazzitiello, Nr. 47 - Santeramo in Colle (BA)

Procesatorul de Date

Procesatorul de Date extern este de Protection Trade S.r.l., cu sediul social în Largo G. Marconi - 13, Itri (LT). O listă actualizată a altor operatori de date poate fi obținută scriind către [email protected]

Locaţia, scopurile și divulgarea datelor
Prelucrarea în legătură cu serviciile acestei pagini web se efectuează la sediul companiei menționat mai sus, de către angajați și colaboratori ai Natuzzi S.p.A. responsabili pentru prelucrare și de către orice alte persoane desemnate în acest sens. Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatorii care depun solicitări de service sunt utilizate în scopul unic de a furniza serviciul și nu sunt divulgate unor părți terțe, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de lege sau este strict necesară pentru îndeplinirea cererilor. Datele, care nu vor fi dezvăluite, pot fi comunicate unor părți terțe, în mod exclusiv pentru gestionarea serviciilor legate de pagina web.

Tipuri de date prelucrate
Date de navigare
Sistemele informatice și procedurile software utilizate de acest website colectează anumite date cu caracter personal, în timpul funcționării normale, care se transmit în mod implicit prin utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, dar ar putea, prin natura lor, prin prelucrare și asociere cu datele deținute de către părți terțe, să permite identificarea utilizatorilor.

Aceste date includ adrese IP și numele de domeniu ale calculatoarelor folosite pentru conectarea la pagina web, adresele URI (Uniform Resource Identifier / Identificator uniform de resurse) ale resurselor solicitate, momentul cererii, metoda utilizată pentru a trimite cererea la server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul digital, care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare, etc.), precum și alți parametri referitori la sistemul de operare și computerul utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea paginii web și pentru a verifica funcționarea corectă și se elimină imediat după prelucrare. Datele pot fi folosite pentru a verifica răspunderea în cazul unor posibile infracţiuni informatice dăunătoare paginii web. 

Datele furnizate în mod opțional de către utilizator
Trimiterea de e-mail-uri în mod opțional, explicit și voluntar la adresele indicate pe această pagină web conduce la obţinerea ulterioară a adresei expeditorului, pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date conținute în e-mail.

Informații specifice de sinteză sunt raportate sau afișate progresiv pe paginile web dedicate serviciilor speciale, la cerere.


Cookie-uri
Acest website folosește cookie-uri și tehnologii similare pentru a garanta o funcționare corectă a procedurilor și pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a aplicațiilor on-line. Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate pe hard disk-ul unui calculator. Acestea simplifică analiza traficului web sau indică dacă un anumit website este vizitat și permite aplicațiilor web să trimită informații către utilizatorii individuali.

Informații detaliate privind utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor similare, modul în care acestea sunt utilizate de către Natuzzi S.p.A. și modul de administrare a acestora sunt furnizate mai jos.

Natuzzi S.p.A. utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:
- cookie-uri ʺtehniceʺ:
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru navigare și pentru a garanta navigarea sigură și eficientă a paginii web. Cookie-urile Google Analytics sunt, de asemenea, utilizate exclusiv pentru a colecta informații, în formă agregată, cu privire la numărul de utilizatori și modul în care vizitează pagina web. Acestea sunt cookie-urile terță parte colectate și gestionate anonim pentru a monitoriza și îmbunătăți serviciile paginii web gazdă (cookie-uri de performanță).
Pentru informații suplimentare cu privire la politica de cookie-uri Google, consultați link-ul indicat mai jos: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

- cookie-uri ʺsocial pluginʺ ale unor terțe părţi:
Dacă accesați un site web, primiți cookie-uri de la acel website special (ʺde proprietateʺ), precum și de la pagini web administrate de către alte organizații (ʺterțe părțiʺ). Aceste cookie-uri terțe părți se referă la ʺplugin-uri socialeʺ pentru Facebook, Twitter, Google. Ele sunt părți ale paginii generate direct de aceste pagini web și incluse pe pagina gazdă. Cea mai comună utilizare a plugin-urilor sociale este partajarea conținutului pe rețelele sociale.
Prezența acestor plugin-uri înseamnă că cookie-urile sunt transmise către și de la paginile web administrate de către terți. Vă rugăm să consultați informațiile relative privind gestionarea informațiilor colectate de ʺterțe părțiʺ.

Pentru o mai mare transparență și simplitate, adresele în care respectivele informații și detalii cu privire la metodele de gestionare a cookie-urilor pot fi obținute sunt prezentate mai jos:
Informaţii Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Informaţii Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
Informaţii Youtube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Informaţii Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

- cookie-uri ʺRemarketingʺ:
Acestea sunt cookie-uri persistente, adică fragmente de informații care rămân mai mult timp și sunt stocate pe hard disk-ul calculatorului utilizatorului până când cookie-urile sunt șterse. ʺCookie-urile persistenteʺ stochează doar faptul că un vizitator neidentificat a accesat pe pagina web şi dacă vizitatorul a acceptat sau nu informația de sinteză. Pagina web utilizează alte cookie-uri persistente ale unor terțe părți pentru a monitoriza vizitele legate de activitățile digitale desfășurate.
Sunt folosite cookie-urile Google Remarketing.

Utilizatorul poate decide dacă să accepte sau nu cookie-urile folosind propriile setări de browser.

Dezactivarea totală sau parțială a cookie-urilor: 
Dezactivarea totală sau parțială a cookie-urilor tehnice ar putea împiedica utilizarea anumitor funcții ale paginii web rezervate utilizatorilor înregistrați. Cu toate acestea, utilizarea conținutului public este posibilă chiar și atunci când cookie-urile sunt complet dezactivate.

Dezactivarea cookie-urilor ʺterță parteʺ nu afectează navigarea în nici un fel.

Setarea trebuie să fie definită în mod specific pentru diferite pagini web şi aplicații web.
Cele mai bune browsere permit setări diferite să fie definite pentru cookie-uri ʺde proprietateʺ și cookie-uri ʺterțe părțiʺ.
Procedurile pentru dezactivarea cookie-urilor pentru mai multe browsere sunt prezentate mai jos.

Firefox:
1. Deschideți Firefox
2. Apăsați ʺAltʺ de pe tastatură
3. În bara de instrumente din partea de sus a browser-ului, selectați ʺInstrumenteʺ, apoi ʺOpțiuniʺ
4. Selectați opțiunea ʺConfidențialitateʺ
5. Mergeți la ʺSetări Cronologieʺ, apoi ʺFolosește setări personalizateʺ. Deselectați ʺAcceptați cookie-uri de pe pagini webʺ și salvaţi preferințele.

Internet Explorer:
1. Deschideți Internet Explorer
2. Faceți clic pe ʺInstrumenteʺ și apoi pe ʺOpţiuni Internetʺ
3. Selectați opțiunea ʺConfidențialitateʺ și derulaţi la nivelul de confidențialitate dorit (până la blocarea tuturor cookie-urilor și în jos pentru a permite toate cookie-urile)
4. Apoi faceți clic pe OK

Google Chrome:
1. Deschideți Google Chrome
2. Faceți clic pe ʺInstrumenteʺ
3. Selectați ʺSetăriʺ și apoi ʺSetări avansateʺ
4. Selectați ʺSetări de conținutʺ sub ʺConfidențialitateʺ
5. La opțiunea ʺCookie-uriʺ, este posibil să deselectaţi cookie-urile și să salvaţi preferințele

Safari:
1. Deschideți Safari
2. Selectați ʺPreferinţeʺ de pe bara de instrumente, apoi selectați panoul ʺSecuritateʺ din fereastra de dialog care urmează
3. În secțiunea ʺAccept cookie-uriʺ, este posibil să se precizeze dacă și când Safari salvează cookie-urile de pe pagina web. Faceți clic pe butonul Ajutor (semnul întrebării) pentru informații suplimentare
4. Pentru mai multe informații despre cookie-urile stocate pe calculator, faceți clic pe ʺAfișați cookie-uriʺ

Furnizarea opțională de date
În afară de ceea ce este specificat pentru datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze date cu caracter personal pentru a solicita serviciile oferite de companie. Poate fi imposibil să obțină serviciul solicitat în cazul în care datele nu sunt furnizate.

Metode de prelucrare a datelor
Datele cu caracter personal sunt prelucrate manual sau automat, pentru timpul necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt păstrate astfel încât să se reducă riscurile de distrugere sau de pierdere a datelor, chiar accesul accidental, neautorizat sau prelucrarea ilegală sau care nu au legătură cu scopurile colectării la un nivel minim, prin adoptarea unor măsuri adecvate de securitate și preventive.


Drepturile părților interesate
Persoanele la care referă datele au drepturile prevăzute de art. 7 din Legea Confidențialităţii, care sunt prezentate mai jos:

1. Persoana în cauză are dreptul de a obține confirmarea existenţei propriilor date cu caracter personal, chiar dacă nu este înregistrat, și dacă sunt comunicate într-o formă inteligibilă.

2. Persoana în cauză are dreptul de a obține:
a) originea datelor cu caracter personal;
b) scopurile și metodele prelucrării;
c) logica aplicată atunci când prelucrarea se realizează cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) identitatea operatorului de date, procesatorilor de date și reprezentantului desemnat în conformitate cu articolul 5, alineatul 2;
e) părțile sau categoriile de părți cărora datele le pot fi comunicate sau care le pot afla în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul statului, administratorii sau procesatorii.


3. Persoana în cauză are dreptul de a obține:
a) revizuirea, corectarea sau, dacă dorește, completarea datelor;
b)  ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv datele care nu trebuie să fie păstrate în raport cu scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate ulterior;
c) certificarea că operațiunile de la lit. a) și b) au fost explicate, chiar și numai în ceea ce privește conținutul lor, oricărei persoane cărora datele propriu-zise au fost comunicate sau dezvăluite, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau ar implica o utilizare a resurselor, care este vădit disproporționată în raport cu dreptul protejat.

4. Partea în cauză se poate opune parțial sau în totalitate:
a) din motive legitime, prelucrarea propriilor date cu caracter personal, chiar și pentru motivele pentru care au fost colectate;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul de a trimite materiale publicitare sau de vânzări directe sau de a realiza studii de piață sau de a face comunicări de afaceri.

Persoana în cauză poate exercita aceste drepturi prin trimiterea unui e-mail la [email protected]

 

 

Drepturi de autor

Conținutul acestui website, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, clipuri audio, videoclipuri, imagini și animații, este proprietatea exclusivă a Natuzzi S.p.A. și este protejat de legislația internațională privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Nici un fel de conținut nu poate fi folosit în nici un fel fără obținerea în prealabil a consimțământului expres scris al Natuzzi S.p.A. Pentru a primi acest consimțământ și dreptul de reproducere, vă rugăm să contactați Natuzzi S.p.A. Natuzzi S.p.A nu este răspunzător pentru fotografiile publicate. Pictogramele și siglele comerciale prezentate pe acest website sunt supuse drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală ale respectivilor proprietari.

Toate fotografiile sunt proprietatea autorului și orice utilizare neautorizată poate fi urmărită în justiţie în conformitate cu legile în vigoare.

 

X

Informaţii suplimentare

CONTACT

X
Choose your nearest store
Ask for info at your nearest store